Hava Temizleme Cihazı

Doğal Bir Nefes İçin ''DEFENDER'' i Tercih Edin...

USA Çevre Koruma


EPA Çalışmaları

  • İnsanlar, zamanlarının yaklaşık %90’lık bir kısmını iç mekanlarda harcıyorlar.
  • İç mekan hava kalite rehberi EPA 2012 Zamanınızı en çok nerede harcıyorsunuz?
  • İnsanların maruz kaldıkları kirtletici maddeler hakkındaki EPA çalışmaları gösteriyor ki, iç mekanlardaki kirletici madde seviyesi, çoğu zaman dışardakinden 2-5 kat; bazen de 100 kattan daha fazladır.
  • Christine Whiteman, EPA Yöneticisi, “iç mekan hava kalite” 2010
  • Neden iç mekanlardaki hava kirliliği bu kadar kötü?
  • EPA, iç mekan hava örneklerinde 800’ün üzerinde farklı kirletici madde tanımlanmıştır.